כשזה בפנים שלך

עם העיניים והשיניים, אתה כבר לא

אתה רק דלת שטרקו לך בתוך הגוף

אתה אגרוף שכרתו לו את היד

אתה בקבוק ששברו לך בתוך הפה

וזה ירוק

וזה  טעים

אתה מקלחת, בולע בועות סבון

שזוקעים לך בתוך הפה – תשתוק!

הפה נפתח

שואף

אתה סיגריה שנכבית על הלשון

אתה בועט בקיר כי אתה כיסא וזה לא כואב

הקיר צוחק וצועק לך “אתה פחדן”

קח!

אתה אקדח

היד לא רועדת

וכשזה בפנים שלך

אתה כבר לא

כי אתה רק ילד